• Niềng răng không nhổ răng có giúp giảm hô không
    • Niềng răng không nhổ răng có giúp giảm hô không

    • Việc niềng răng khi nhổ răng rất phổ biến và là một yêu cầu cần thiết khi niềng răng. Bởi khi chúng ta trưởng thành, các răng trên hàm đã mọc một cách toàn diện, một số trường hợp cung hàm nhỏ không đủ chỗ đứng cho tất cả các răng khiến răng mọc lộn xộn, chen chúc nhau.