• Không đeo hàm duy trì sau niềng răng có được không ?
    • Không đeo hàm duy trì sau niềng răng có được không ?

    • Vị trí các răng của chúng ta luôn thay đổi vì sự tác dụng các cơ xung quanh và sự thay đổi của xương. Nhiệm vụ của khí cụ duy trì là cố định và ổn định những các răng mới về vị trí mới

  • Những cách phục hình răng thưa hiệu quả
    • Những cách phục hình răng thưa hiệu quả

    • Những cách phục hình răng thưa hiệu quả nhằm khắc phục tình trạng răng thưa, hở kẽ to gây mất thẩm mỹ làm khổ chủ mất tự tin và không còn thoải mái mỗi khi vệ sinh hay ăn uống.