• Liên kết cắm ghép Implant California tại Mỹ
    • Liên kết cắm ghép Implant California tại Mỹ

    • Vấn đề cấy ghép Implant nha khoa khi trong thời gian du lịch là vấn đề nan giải vì Cắm ghép Implant cần phải có thời gian để trụ Implant tương thích với hàm từ 4-6 tháng, du khách buộc phải quay lại Việt Nam nhiều lần.

  • Du lịch nha khoa tại TP HCM – Tiết kiệm và hiệu quả
    • Du lịch nha khoa tại TP HCM – Tiết kiệm và hiệu quả

    • Ý tưởng đưa ra gói Du lịch nha khoa tại Nha khoa Đăng Lưu chỉ mới manh nha trong thời gian gần đây nhưng được sự tín nhiệm và ủng hộ của phần lớn khách hàng trong và ngoài nước. Với ý tưởng này, khách hàng ở xa có thể kết hợp đi du lịch và điều trị nha khoa trong một chuyến đi duy nhất, tiết kiệm chi phí và thời gian.