• Bệnh nha chu không chỉ gây mất răng
    • Bệnh nha chu không chỉ gây mất răng

    • Hệ lụy lâu dài của bệnh nha chu không chỉ gây mất răng mà nó còn gây ra nhiều hậu quả cũng như các hệ lụy khác liên quan tới các bộ phận khác của cơ thể con người.

  • Áp xe nha chu – Nguyên nhân và cách điều trị
    • Áp xe nha chu – Nguyên nhân và cách điều trị

    • Áp xe nha chu là một loại nhiễm trùng khu trú, nó có chứa mủ của mô nha chu. Áp xe nha chu có thể là một đặc trưng lâm sàng phổ biến thường gặp ở những đối tượng bệnh nhân bị bệnh nha chu viêm ở mức độ trung bình.