Cách phân biệt răng sữa và răng trưởng thành

Cách phân biệt răng sữa và răng trưởng thành được giải thích như sau:

 

1. Trên phương diện giải phẫu.

a. Thân răng

   – Thân răng sữa thấp hơn răng trưởng thành, kích thước lớn hơn chiều cao.

   – Mặt nhai thu hẹp nhiều      

   – Cổ răng thắt lại nhiều và thu hẹp hơn.

   – Lớp men và ngà mỏng hơn

   – Màu răng trắng sáng hơn, thành phần vô cơ ít hơn.    

   – Răng cửa và răng nanh sữa nhỏ và không thanh như răng trưởng thành.    

   – Răng hàm sữa lớn hơn răng hàm nhỏ trưởng thành, cần phân biệt kỹ với răng hàm lớn thứ nhất trưởng thành.

b. Tuỷ răng    

   – Tủy răng sữa lớn hơn nếu so theo tỉ lệ kích thước thân răng.  

   – Sừng tủy nằm gần đường nối men ngà hơn.      

     – Có nhiều ống tủy phụ .      

c. Chân răng

   – Chân răng cửa và răng nanh sữa dài và mảnh hơn nếu so theo tỉ lệ với kích thước thân răng.      

   – Chân răng hàm sữa tách nhau ở gần cổ răng hơn và càng về phía chóp thì càng tách xa hơn.      

Vì vậy,

Chân răng sữa dễ bị gãy khi nhổ răng.

– Chiều dày lớp men răng sữa mỏng hơn

– Chiều dày lớp ngà ở hố rãnh răng sữa tương đối dày hơn.

– Tỷ lệ buồng tuỷ răng sữa lớn hơn và sừng tuỷ nằm gần đường nối men ngà hơn.

– Cổ răng sữa thắt lại rõ rệt và thu hẹp hơn

– Chân răng sữa dài và mảnh hơn (so với kích thước thân răng).

Cách phân biệt răng sữa và răng vĩnh viễn

Cách phân biệt răng sữa và răng trưởng thành ở trẻ em?

 

2. Trên phương diện sinh lý:

– Trước nhất là tuổi mọc răng: trước 6 tuổi chưa có răng trưởng thành

– Sau 6 tuổi chú ý răng trong cùng là răng hàm trưởng thành thứ nhất, Kích thước mặt nhai của răng hàm to hơn răng sữa

– Trong khoảng 8 tuổi đến 12 tuổi , trên hàm mọc lẫn lộn răng sữa với răng trưởng thành như vậy nên chú ý đến kích thước của răng, toàn bộ các răng trưởng thành đều to hơn răng sữa

      Tình trạng sắp xếp của răng: Trong hàm răng sữa hoàn chỉnh, nó sẽ không có răng nanh đôi và răng hàm thứ ba, tổng cộng chỉ có 20 chiếc, còn răng trưởng thành thì có từ 28 – 32 chiếc (có thêm 2 chiếc răng nanh đôi ở mỗi bên, là răng thứ nhất và răng thứ hai).

       Màu của răng trưởng thành vàng sậm hơn răng sữa.

– Từ 12 tuổi, răng sữa đã thay hết và trẻ đã có 28 răng trưởng thành.

1800 6836
0356739251
1800 6578
benhvien_vn_fix-bar-1
benhvien_vn_fix-bar-21
benhvien_vn_fix-bar-3

baner-popup


Gửi tin nhắn Facebook Nha Khoa Đăng Lưu